Quadro Point   Ana Sayfa  |    �nsan Kaynaklar�  |    Iletisim 
�R�NLER > Sistemler > Radyo Frekans Sistemler (RF) > Quadro Point ..QX

 
� Radyo Frekans Sistemler (RF)
      � Quadro Point ..QX
      � Quadro Point ..QL
      � Quadro Point ..QC
      � Quadro Point ..WX
� Akusto Manyetik Sistemler (AM)
 
 
� Sert Etiketler
� Aksesuar Etiketler
� Ka��t Etiketler
� DR Etiketler
 
 
� Manyetik ��z�c�ler
� Mekanik ��z�c�ler
 
 
� RF Deaktivat�rler
� AM Deaktivat�rler
 
�r�n Ad� : Quadro Point ..QX

�r�n kodu : Quadro QX

Marka Ad� : QUADRO POINT

Ebat� : 1520x300x52 mm

Bro��r
 
�R�N �ZELL�KLER�

Ürün Koruma Sistemi ve Ürün Koruma Sistemleri Radyo Frekanslı Ürün Güvenlik Anteni QUADRO QX Ma�aza �r�n Koruma Sistemi sens�rlerinin (Anten) zarif yap�s� ve g�r�nt�s�ne ek olarak y�ksek alg�lama performans� sunmaktad�r. Antenlerin i� k�s�mlar� reklam alan� olarak kullan�labilmekte ve bu sayede m��terileriniz ma�azan�za girerken sergiledi�iniz �r�nlerden an�nda haberdar olur ve bir avantaj sa�lam�� olursunuz.Firman�z�n kurumsal renklerinde antenler �retilebilmekte ve konsept ma�azalar�n�zda ger�ek bir g�rsel ��z�m sa�lanm�� olur.

QUADRO QX �ZELL�KLER�:

- �kili ve �oklu konfig�rasyon uygulanabilme.
- Digital Sinyal ile �ift y�nl� alg�lama karakteristi�i.
- Radyo Frekans� standart� olan 8.2 Mhz 'de �al��ma.
- RF etiketlerin t�m�ne uyum sa�lama.
- �ki anten aras� en y�ksek mesafede koruma.
- Ka��t etiketlerle y�ksek performans
- Sesli ve I��kl� ikaz verme.
- Kurumsal renklerinizde �zel �retim.

ALGILAMA MESAFES�:

- Mini Etiket 1.60 Metre
- Round Etiket 2.00 Metre
- 4X4 Ka��t Etiket 1.60 Metre
- 5X5 Ka��t Etiket 1.90 Metre
     
B�t�n Referanslar 
                         
  copyright � 2010 Quadropoint Zoom Ajans